architecture-2461454_1920
1
(1)

Jakie są rodzaje wspólnot mieszkaniowych?

Wspólnota mieszkaniowa to nic innego jak zrzeszenie ogółu mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, którzy wykupili dany lokal lub przekształcili spółdzielcze prawo własnościowe w prawo do odrębnej własności. O odrębności lokalu decyduje starosta powiatowy. Wspólnoty mieszkaniowe dzielą się na dwa rodzaje: małe i duże, a organami nimi zarządzającymi są zarządy. Wspólnoty małe składają się z mieszkańców maksymalnie 7 lokali, a ich zarządy najczęściej muszą podejmować zgodnie z zasadą większości (wyjątek stanowią czynności przekraczające zakres zarządu – wtedy potrzebna jest jednomyślność wszystkich członków wspólnoty). Z kolei we wspólnotach mieszkaniowych dużych może znajdować się 8 i więcej lokali, a wszelkie uchwały zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów.

Kto może być w zarządzie wspólnoty?

Do zarządu wspólnoty może należeć każda osoba fizyczna zamieszkująca lokale należące do wspólnoty – nie musi więc być to tylko właściciel. Jeśli jednak sprawa będzie dotyczyła spraw przekraczających kompetencje zwykłego zarządu, konieczne będzie posiadanie pełnomocnictwa od właściciela. Jednak coraz częściej spotykanym wariantem jest powierzanie zarządzania wspólnotą firmom takim jak Nordhome.com.pl, które zajmują się profesjonalnym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a także obsługa finansowo-księgową oraz techniczno-prawnymi aspektami działania wspólnoty.

Jakie są obowiązki zarządu wspólnoty?

Do głównych zadań zarządu należy reprezentowanie wspólnoty wewnątrz i na zewnątrz. Oprócz tego zajmuje się on działaniami zmierzającymi do utrzymywania lokali i nieruchomości wspólnej w dobrym stanie technicznym, poszukiwaniem i opłacaniem usługodawców (np. do usuwania bieżących usterek), prowadzeniem ewidencji kosztów, nadzorem nad pracami budowlanymi i wykończeniowymi, a także tworzeniem różnego rodzaju regulaminów i uchwał, które usprawniają pracę wspólnoty. Zarząd powinien też kontrolować użytkowanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here