Systemy przeciwoblodzeniowe – nowa jakość w trudnych warunkach

Tagi: ,
Zobacz więcej artykułów z kategorii: Porady budowlane Zimą wielu mieszkańców domów jednorodzinnych zmaga się z problemami zalegającego śniegu. Warto się zastanowić, z jakich ułatwień można skorzystać, żeby każdy śnieżny dzień był przyjemnością, a nie wymagającą pracy fizycznej udręką.
Systemy przeciwoblodzeniowe w domach jednorodzinnych

W dzisiejszym świecie cała uwaga skupiona jest na nowych technologiach, elektronice i rozwiązaniach systemowych stosowanych na co dzień. Życie jest szybkie, więc dąży się do uproszczeń, które pozwalają uzyskać maksymalny efekt przy jak najmniejszych nakładach. Dlaczego nie być w zgodzie z tym trendem? Dlaczego nie przeorganizować swojego czasu i nie wykorzystać go na zadania inne niż odśnieżanie podjazdów i chodników, czy też mozolne oczyszczanie dachów?

Zimą wielu mieszkańców domów jednorodzinnych zmaga się z tymi problemami. Warto się zastanowić, z jakich ułatwień można skorzystać, żeby każdy śnieżny dzień był przyjemnością, a nie wymagającą pracy fizycznej udręką.

Jako rozwiązanie problemu zalegającego śniegu i lodu proponujemy zainstalowanie systemu przeciwoblodzeniowego: gruntowego oraz dachowego. Jeżeli jego instalacja wydaje się Państwu uciążliwym i kosztownym przedsięwzięciem, proszę pomyśleć o ogromnych ilościach śniegu i lodu, których już nigdy nie trzeba będzie usuwać przez następne lata, o bezpieczeństwie – trudnym do przeliczenia na jakiekolwiek pieniądze – oraz o znacznie mniejszych kosztach narzędzi do usuwania śniegu i lodu. Ponadto należy pamiętać, że stosowanie mieszanek rozmrażających wpływa szkodliwie na środowisko naturalne oraz niszczy wszelkiego rodzaju instalacje i konstrukcje budowlane (koszty napraw nawierzchni!).

Liczba działających instalacji systemów przeciwoblodzeniowych stale się zwiększa, a ich użytkownicy z miłym zaskoczeniem odkrywają, że energia elektryczna skuteczniej kruszy śnieg i lód niż kilof, łopata i wiadro soli z piaskiem. Na rynku polskim funkcjonuje obecnie kilka firm zajmujących się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą systemów przeciwoblodzeniowych. Jednym z czołowych producentów jest DEVI – marka należąca do duńskiego koncernu Danfoss. DEVI powstało w Kopenhadze w 1942 r. Przez lata działalności zyskało opinię marki wytwarzającej produkty najwyższej jakości.
Oferowane przez DEVI kompleksowe systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli i mat grzejnych, termostatów oraz akcesoriów instalacyjnych. Każda instalacja dobrana jest do osobistych potrzeb nabywcy, tak by jak najefektywniej wypełniała swoje obowiązki na obsługiwanym obszarze. Dodatkowo, DEVI zapewnia swoim klientom gwarancję szybkiego i niezawodnego serwisu – obecnie może się pochwalić najdłuższą na polskim rynku 20-letnią gwarancją DEVIwarranty™.

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane zarówno podczas budowy, jak i przy remoncie istniejących obiektów. Są one w pełni zautomatyzowane. Na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności system określa konieczność rozmrażania danej powierzchni i następnie samoczynnie się włącza. Oznacza to, że np. w mroźne lecz suche dni system nie będzie pracował, natomiast gdy czujniki zarejestrują wilgoć na ochranianej powierzchni, a temperatury powietrza i gruntu zaczną zbliżać się do zera instalacja grzewcza zostanie załączona.

Elementem składowym każdego systemu jest regulator. W przypadku, gdy system posiada regulator z czujnikiem temperatury otoczenia, włącza się, gdy temperatura spada poniżej wartości zaprogramowanej przez użytkownika, np. 5°C. Regulator z czujnikiem temperatury i wilgoci włącza system dopiero wówczas, gdy oba parametry osiągną odpowiednie wartości. Gdy na zewnątrz jest ujemna temperatura, ale nie pada, system pozostaje w stanie czuwania. Czujnik temperatury pozwala zaprogramować zakres temperatury, w którym ma pracować ogrzewanie.

Obecna technologia pozwala na montaż gruntowych systemów przeciwoblodzeniowych przy różnym typie nawierzchni. Można go wykonać zarówno w piasku pod płytami betonowymi, jak i pod nawierzchnią asfaltową, w konstrukcjach wyniesionych nad grunt, a także w instalacjach zalewanych betonem i innych, stosowanych powszechnie rozwiązaniach zewnętrznych.
Dzięki temu systemy mogą pracować bezawaryjnie przez długie lata. Instalacja grzewcza jest również całkowicie bezpieczna. Nawet przy dużej wilgotności nie powoduje żadnych dodatkowych zagrożeń, ani dla pieszych, ani dla kierowców (kable grzejne posiadają ekran ochronny podłączony do automatyki przeciwporażeniowej).

Bezpieczne schody…

Systemy przeciwoblodzenioweSystem przeciwoblodzeniowy pod powierzchnią schodów skutecznie likwiduje śliskość i zmniejsza ryzyko niebezpiecznych wypadków.

Kable grzejne układa się w formie pętli umieszczonych w poprzek stopni zachowując odpowiedni odstęp pomiędzy sąsiednimi odcinkami. W przypadku nowej konstrukcji instalację grzewczą układa się bezpośrednio na powierzchni schodów i zalewa następnie warstwą betonu o grubości 3 – 5 cm. Jeżeli zamierzamy zainstalować system na starych schodach kable grzejne należy umieścić w rowkach i zalać uszlachetnioną masą betonową. Beton powinien przylegać ściśle do całej powierzchni kabla bez występowania pęcherzy powietrznych.

Bezpieczne zjazdy do garaży…

Instalacja grzewcza na podjazdach samochodowych zapewnia ich przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne. Skuteczność takiego systemu jest szczególnie duża w przypadku podjazdów o pewnym pochyleniu.

Podczas obliczania długości kabli wchodzących w skład systemu grzejnego należy pamiętać, że nie jest konieczne ogrzewanie całej powierzchni podjazdu. Kable grzejne mogą być ułożone tylko w tych miejscach, które stykają się z oponami pojazdów. W tym drugim przypadku może być konieczne ręczne odśnieżanie środkowej części podjazdu.

Właściciel domu jednorodzinnego, który posiada zjazd do garażu o długości 10 m i szerokości 2 m może zainstalować dwa kable grzejne wyłącznie w pasach o szerokości 0,4 m, które stykają się z oponami pojazdów. Moc grzewcza powinna wynosić ok. 250W na 1m2 ochranianej powierzchni. Aby uzyskać pożądaną moc, należy więc zainstalować dwa odcinki kabla Deviflex® 18T o długości 59 m i mocy 1075 W.

Dachy, rynny i rury spustowe

Instalacje rynnowe skutecznie likwidują nagromadzony śnieg i powstałe oblodzenie, zapewniają drożność rynien i zapobiegają uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanym przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu.

Kable grzejne powinny być instalowane wzdłuż krawędzi dachu oraz w miejscach, gdzie możliwe jest powstawanie nagromadzeń śniegu i lodu. W systemach odprowadzania wody z dachu kable grzejne montowane są w rynnie, korycie lub koszu oraz w rurze spustowej. W rynnach i rurach spustowych kable grzejne instaluje się we wnętrzu rynny i rury spustowej, mocując kable grzejne do uchwytów. W rurach spustowych uchwyty mocowane są do łańcucha, wpuszczonego do ich wnętrza. Zalecany typ kabli grzejnych to kable o stałej mocy lub kable samoograniczające odporne na działanie promieniowania UV. W rynnie i rurze spustowej kable grzejne powinny być ułożone w podwójnym przebiegu (dwa odcinki kabla grzejnego) na całej długości rynny i rury spustowej. Otrzymujemy w ten sposób moc 40-60 W/m rynny i rury, która zapewnia prawidłowe działanie systemu grzewczego.

Totalna kontrola

Niezmiernie istotnym elementem pracy całego systemu przeciwoblodzeniowego jest sterująca nim automatyka. Powinna ona nie tylko na bieżąco kontrolować stan ochranianej nawierzchni, ale również analizować trendy zmian najważniejszych parametrów po to, aby załączać układy grzejne z odpowiednim wyprzedzeniem i z odpowiednią mocą. Najlepsze obecnie stosowane rozwiązania to układy mikroprocesorowe współpracujące ze zintegrowanym czujnikiem wilgoci i temperatury.

Przykładem takiego układu jest sterownik DEVIreg 850. Jego konstrukcję oparto na zaawansowanej technice cyfrowej oraz technologii „Fuzzy Logic” (logika zbiorów rozmytych). Pozwala to na bardziej precyzyjne i energooszczędne działanie systemów przeciwoblodzeniowych. Sterownik w zależności od wartości zmierzonych przez czujniki oraz zaprogramowanych nastaw decyduje o tym, czy należy załączyć system grzewczy – zostaje on załączony wówczas, gdy temperatura powietrza lub gruntu spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i równocześnie na ochranianej powierzchni wystąpi wilgoć. Pomiary temperatury i poziomu wilgoci dotyczą oczywiście obszaru chronionej powierzchni gruntu lub konstrukcji.

Podział na strefy pozwala oszczędzić energię

Nowoczesny termostat DeviregTM 850 może współpracować z czterema czujnikami temperatury i wilgoci znajdującymi się w dwóch niezależnych strefach systemu grzejnego. System taki może całkowicie usunąć śnieg i lód z rynien i połaci dachowych oraz zapewnić bezpieczne warunki poruszania się pieszych i pojazdów na drodze dojazdowej. Systemy grzejne można podzielić na strefy wymagające innych warunków ogrzewania. Ze względu na nagrzewanie przez słońce, obszar południowy wymaga na ogół mniejszej dostawy ciepła i zużywa mniej energii niż obszar północny. Zastosowanie dwóch niezależnych instalacji znajdujących się na obszarze północnym i południowym, pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji całego systemu grzejnego.

Wyjątkowo prosta obsługa

Wszystkie funkcje termostatu dostępne są za pomocą systemu menu. Ze względu na wprowadzenie dodatkowych funkcji system ten został rozbudowany przy zachowaniu jego dotychczasowej wyjątkowo prostej i logicznej struktury. Wstępna konfiguracja systemu grzejnego wykonywana przez instalatora nie wymaga korzystania z żadnych nowych funkcji. Do obsługi termostatu służą trzy przyciski znajdujące się na płycie czołowej oraz duży, łatwo czytelny wyświetlacz. Ponadto, na każdym etapie obsługi na wyświetlaczu dostępna jest pomoc kontekstowa. System menu podzielony jest na część dostępną dla instalatora oraz część przeznaczoną dla użytkownika. Podsystem użytkownika zapewnia dostęp tylko do głównych funkcji termostatu i do prawidłowej obsługi wymaga jedynie podstawowych wiadomościo działaniu systemu grzejnego.

Instalacja

Osoba instalatora jest tu nie bez znaczenia – przeszkolony fachowiec musi bowiem odpowiednio przygotować podłoże i izolacje oraz prawidłowo zabezpieczyć konstrukcje – tak, by nie doszło do uszkodzenia systemu, np. w skutek wyrównywania powierzchni końcowej lub wylewki betonu. Jako użytkownicy upewnijmy się, że spotkaliśmy profesjonalistę posiadającego autoryzacje producentów, a nie samozwańca uczącego się na naszej inwestycji.

Listę autoryzowanych firm zajmujących sprzedażą oraz instalacją systemów znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://devi.danfoss.com/Poland/Contact/Sales/

Sucho i bezpiecznie

Na koniec warto powiedzieć, że korzyści stają się faktem, gdy plan zostaje wcielony w życie, a podjęte działania są sumiennie realizowane. Systemy przeciwoblodzeniowe wybrane rozsądnie i zgodnie z zasadą najwyższej jakości przyniosą szybko wymierne i odczuwalne korzyści, które staną się naszym osobistym sukcesem.

Więcej informacji na temat kompletnych systemów przeciwoblodzeniowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.devi.pl

Tym razem to Ty zaskocz zimę!

Systemy przeciwoblodzeniowe – nowa jakość w trudnych warunkach
Kliknij w gwiazdkę i zostaw ocenę
Zobacz również
Budowa lub remont z pomocą asystenta remontowo-bud... Nie taki dobry fachowiec jak go malują Możemy zatrudnić „fachowca” z ogłoszenia. Czy jednak takie rozwiązanie się sprawdzi? Niekoniecznie. Przecież...
Do czego zastosować kontaktrony? Kontaktrony (czujki magnetyczne) są prostymi urządzeniami, które mogą być stosowane zarówno w domowych warunkach, jak i motoryzacji i automatyce p...
Młotowiertarka do użytku domowego – jaką wybrać?... Młotowiertarka to inaczej młot udarowo-obrotowy. Dzięki niej możliwe jest wiercenie otworów w twardych podłożach, takich jak beton czy kamień. Zasad...
Różnorodne funkcje farby do betonu Na rynku można zakupić wysokowydajną, gotową do użycia farbę wodną, odporną na zmienne warunki pogodowe. Wykończenie nawierzchni farbą do betonu z...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

reklama na portalu wmętrzaskim dekorady
Aranżacja salonu Dekoracja okien Kolory do salonu Meble do salonu Oświetlenie salonu Podłoga w salonie Salon z aneksem Salon z jadalnią
IMG_4972
PORTO – podróże z designem
Podoba ci się ta sofa? Zobacz, gdzie kupić pozostałe sofy w stylu skandynawskim.
Siła prostoty, czyli sofy w stylu skandynawskim
Podoba ci się ten salon? Zobacz, jak urządzić monochromatyczne wnętrze z kroplą koloru.
Kolor we wnętrzu: monochromatyczny salon z żółtym akcentem
Aranżacja kuchni Dekoracje do kuchni Kolory w kuchni Małe kuchnie Meble do kuchni Sprzęt AGD do kuchni
Nowoczesna, minimalistyczna kuchnia w drewnie. Zobacz, jak ją urządzić!
Minimalistyczna mała kuchnia w drewnie
Szukasz pomysłu na ozdobienie stołu? Sprawdź nasz przepis na dekorację stołu w stylu glamour.
Dekoracja stołu w stylu glamour
Zobacz, jak uchwyty do szafek kuchennych - drobna, lecz zaskakująca zmiana w kuchni potrafią odmienić aranżację kuchni.
Oryginalne uchwyty do szafek kuchennych – drobna, lecz zaskakująca zmiana w kuchni
Aranżacja łazienki Ceramika i armatura Dekoracje do łazienki Kabiny prysznicowe Mała łazienka Meble do łazienki Oświetlenie w łazience Płytki do łazienki
Mozaika w małej łazience - oto nasz przepis na płytki w niewielkim wnętrzu.
Mozaika w łazience – jak ją ułożyć?
116
Baterie z termostatem – wygoda czy zbędny gadżet?
Szukasz lamp do łazienki? Zobacz, gdzie kupić dodatkowe oświetlenie do swojego wnętrza.
Jakie dodatkowe oświetlenie zastosować w łazience? Spotline radzi
Aranżacja sypialni Dekoracje do sypialni Dywany i wykładziny do sypialni Kolory do sypialni Meble do sypialni Oświetlenie w sypialni
Marzy ci się toaletka w sypialni? Zobacz, jak urządzić to wnętrze.
Toaletka, czyli sypialnia z kobiecym akcentem
Podloga winylowa w przedpokoju, alonie, kuchni czy łazience sprawdzi się idealnie. Zoacz, gdzie ją kupić.
Idealne podłogi do łazienki, kuchni i salonu czyli WINYLOWY ZAWRÓT GŁOWY
Sypialnia w stylu skandynawskim, orientalnym a może prowansalskim? Zobacz, jaki styl do sypialni będzie najlepszy.
Jaki styl do sypialni wybrać?
Aranżacja pokoju dziecięcego Dekoracje do pokoju dziecięcego Kolory do pokoju dziecięcego Meble do pokoju dziecięcego Oświetlenie w pokoju dziecięcym Podłoga w pokoju dziecięcym Pokój dla dziecka alergika
Szukasz inspiracji na pokój dla nastolatków? Oto nasz egotowe aranżacje.
Pokój dla nastolatków. Miejsce w domu dla młodzieży
Literki na ścianę do pokoju dziecięcego są doskonałym pomysłem. Zobacz, gdzie je kupisz.
Literki na ścianę do pokoju dziecięcego
Urządzasz bezpieczny pokój dla dziecka? Sprawdź, gdzie kupić bezpieczne meble.
Jak urządzić bezpieczny pokój dla dziecka?
Domowa biblioteka Domowe SPA Domowy gabinet Domy Garderoba Jadalnia Poddasze Przedpokój Remont domu kostki Sprzęt Audio i Video
Jak urządzić mały przedpokój
Jak urządzić mały przedpokój? Skuteczne triki
Szukasz pomysłu na ścianę lub podłogę w salonie? Polecamy płytki ceramiczne.
Płytki ceramiczne nie tylko w łazience
Wąski przedpokój to dla ciebie problem? Sprawdź, jak optycznie go powiększyć.
Jak zaaranżować wąski przedpokój? Miejsce do przechowywania
Meble do ogrodu Tarasy i balkony
zamiatarki-karcher-do-lisci-na-podworko
Jak szybko i dobrze zamiatać chodnik, taras czy ogród. Poznaj zamiatarki!
Planujez odpoczynek na balkonie? prawdź, gdzie kupić meble i dodatki na balkon.
Meble i dodatki na balkon: Jak urządzić miejsce do odpoczynku?
Zobacz, gdzie kupisz designerskie meble i dodatki na taras.
Meble i dodatki na taras. Urządzamy salon pod chmurką
Porady budowlane Porady dla majsterkowiczów Porady na temat nieruchomości Porady projektanta wnętrz Porady techniczne Zrób to sam
Montaż drzwi – samodzielnie czy z profesjonalną ekipą? Montaż drzwi – samodzielnie czy z profesjonalną ekipą?
Montaż drzwi – samodzielnie czy z profesjonalną ekipą?
Marzysz o własnym funkcjonalnym mieszkaniu? Zobacz, jak zaprojektować wnętrze.
Jak zaprojektować wnętrze? Zobacz proste sposoby
MG_7833
Kompozycja z ramek na ścianie. Jak je powiesić? [WIDEO]
Loftowy Minimalistyczny Skandynawski Vintage
DSC_6678
Wygoda i elegancja, czyli meble do salonu w stylu skandynawskim
Nowoczesna, minimalistyczna kuchnia w drewnie. Zobacz, jak ją urządzić!
Minimalistyczna mała kuchnia w drewnie
Podoba ci się ta sofa? Zobacz, gdzie kupić pozostałe sofy w stylu skandynawskim.
Siła prostoty, czyli sofy w stylu skandynawskim
4
Metamorfoza małego mieszkania: 30 m2 trzypokoleniowej rodziny
Mozaika w małej łazience - oto nasz przepis na płytki w niewielkim wnętrzu.
Mozaika w łazience – jak ją ułożyć?
52
Beton, cegła, eko tapeta i skandynawskie detale, czyli eklektyczne wnętrze
MG_7833
Kompozycja z ramek na ścianie. Jak je powiesić? [WIDEO]