Program zbierania wody - retencja
5
(1)

Program zbierania deszczówki – dopłaty

Do 5 tysięcy złotych dotacji na instalacje przydomowe, które mają za zadanie zatrzymywać wody roztopowe albo opadowe, będziemy mogli otrzymać z zupełnie nowego programu o nazwie ,,Moja Woda„. Jest kolejna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i Ministerstwa Klimatu, które zainwestują aż 100 mln złotych na poczet łagodzenia efektów suszy w naszym kraju. 

Przyjmowaniem wniosków zajmują się WFOŚiGW 

Jak powiedział minister Michał Kurtyka, zmiany w obrębie klimatu, mają dodatkowy negatywny wpływ na ogólnodostępność wody i zdecydowanie pogłębiają jej braki w Polsce. Program o nazwie ,,Moja Woda” pozwala na sfinansowanie aż 20 tysięcy instalacji retencji przydomowej. Szacuje się, iż inwestycje przydomowe będą przyczyną zatrzymania 1 miliona metrów sześciennych w skali roku w miejscach opadów wody, a zatem na prywatnych posesjach.

Oznacza to, iż prawie milion metrów sześciennych niezwykle cennej wody będzie odciążać kanalizację, a przy tym zmniejszy ryzyko podtopienia na skutek nawalnych deszczów, o czym informuje minister klimatu. 

Kto może otrzymać dotację na zbieranie wody? 

Omawianą dotację może otrzymać każda osoba, która jest właścicielem jednorodzinnego domu. Wsparcie może wynieść do 5 tysięcy złotych, przy czym nie więcej, aniżeli 80 procent kosztów, które zostaną poniesione na poczet wykonania instalacji po 1 czerwca 2020 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zajmie się przekazaniem środków do 16 funduszy wojewódzkich gospodarki wodnej i ochrony środowiska, które usytuowane są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmować wnioski osób, będących właścicielami jednorodzinnych domów na poczet przydomowych mikro instalacji wodnych. 

  Kwiaty w ogrodzie na jesień – top 3!

Na co można otrzymać omawiane dofinansowanie? 

Wsparcie przewidywane jest na zakupienie, zamontowanie, jak i uruchomienie instalacji, które będą umożliwiały zagospodarowanie wód roztopowych i opadowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu woda nie będzie odprowadzana chociażby do kanalizacji deszczowej, kanalizacji gospodarczo-bytowej, odwadniających rowów poza posesję, na sąsiadujące place czy inne tereny.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie mogło zostać przeznaczone na poczet przewodów, którymi odprowadzone będą wody opadowe (zebrane z instalacji rozsączającej, oczka wodnego, wpustów do zbiornika podziemnego, nadziemnego, czy z rynien), elementy służące do nawadniania, instalację rozsączającą, oczko wodne, zbiornik retencyjny nadziemny albo podziemny.  

Jaki jest termin realizacji programu? 

Program o nazwie ,,Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020 do 2024, przy czym jednakże podpisanie umów o dotacjach, zostało zaplanowane do dnia 30 czerwca 2024 roku, zaś wydatkowanie środków do końca 2024 roku.  

Pozostałe programy małej retencji

W sposób równoległy Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, jak i Ministerstwo Klimatu, prowadzą pracę nad trzema pozostałymi działaniami, które dotyczą bezpośrednio kwestii retencji w miastach i na wsiach. Programy te będą skierowane głównie do samorządów. Mowa tutaj o następnych 210 milionach złotych, które będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje związane z retencjonowaniem i zatrzymywaniem wody. 

Resort klimatu, jak i podlegający mu NFOŚiGW przypominają, iż do 17 sierpnia bieżącego roku możliwie jest składanie wniosków o sfinansowanie projektów ,,wodnych” w ramach tak zwanych środków norweskich, gdzie zostały zarezerwowane pieniądze między innymi na poczet realizacji inwestycji dotyczącej niebiesko-zielonej infrastruktury na terenie miast. Budżet obejmujący cały zakres działania, wynosi około 100 milionów złotych. 

Następne 60 milionów złotych pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020, przeznaczono dla miejskich samorządów na poczet zmniejszenia problemu suszy i minimalizowanie ryzyka podtopienia w czasie nawalnych opadów. 29 maja 2020 roku Fundusz Narodowy ogłosił możliwość zgłaszania wniosków dla gmin miejsko-wiejskich, jak i miejskich. Dostępne stały się dotacje do 85 procent kwalifikowanych kosztów. 

  Wieczorny klimat - oświetlenie ogrodowe

Ponadto, 50 mln złotych z krajowych środków – w ramach nieco zmodyfikowanego priorytetowego programu NFOŚiGW ,,Adaptacja do zmian klimatycznych i ograniczanie efektów zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu terytorialnego na poczet zrealizowania zadań w zakresie retencji na wiejskich terenach. W takim wypadku, dostępne staną się dotacje do 70 procent kwalifikowanych kosztów. 

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Wyliczono, iż trwający kilka minut deszcz z małego dachu (o powierzchni do 100 m2), może dostarczyć ponad 70 litrów opadowej wody. To całkiem sporo, a zatem i spore oszczędności wody dostarczanej wodociągami. Zainwestowanie w instalacje na poczet zbierania, jak i gromadzenia deszczówki, może przynosić nawet i 50-procentowe oszczędności wody, która pobierana jest z wodociągów.

Jest to nie tylko gospodarowanie naturalnymi zasobami zgodnie z zasadami ekologii, ale również oszczędność pieniędzy, gdyż koszty zużywania są bardzo duże i na pewno będą się jeszcze zwiększać. Deszczówkę możemy przeznaczyć nie tylko do podlewania roślin, ale również do wykorzystania w domowych instalacjach. Warto więc rozważyć tego rodzaju inwestycje, zaś dopłaty otrzymane z programu ,,Moja Woda” mogą nam ułatwić tego rodzaju decyzję. 

 

 

Artykuł okazał się przydatny?

Kliknij na gwiazdkę i oceń

Ocena 5 / 5. Ilość ocen: 1

Brak ocen!

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here