nowe_mieszkanie_warszawa-600x389
0
()

W przypadku korzystania z takiego produktu dłużnego warto jest ubezpieczyć swoją nieruchomość.

Podstawowe czy rozszerzone ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nieruchomości (więcej informacji: https://www.lu.pl/ubezpieczenie-domu-mieszkania/) będącej zabezpieczeniem spłaty pożyczki hipotecznej może być obowiązkiem pożyczkobiorcy, nakładanym na niego przez bank. Zwykle jest to wówczas proste ubezpieczenie mieszkania lub domu od ognia i innych zdarzeń losowych, którym mógłby ulec przedmiot stanowiący zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Jeśli takie ubezpieczenie nie zostanie ustanowione, bank może odmówić wypłaty pożyczki hipotecznej swojemu klientowi.

Rozszerzone ubezpieczenie, obejmujące m.in. ruchomości i elementy stałe znajdujące się w mieszkaniu czy w domu, to dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkobiorcy. Jeśli doszłoby do straty cennych przedmiotów z mieszkania lub do jego zniszczenia w wyniku zalania czy aktów wandalizmu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Świadczenie dla banku czy właściciela nieruchomości?

Ubezpieczając mieszkanie w podstawowej wersji przy zaciąganiu pożyczki hipotecznej, czyli wykupując polisę od ognia i innych zdarzeń losowych należy liczyć się z tym, że w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, świadczenie z polisy może zostać wypłacone bezpośrednio dla banku, a nie dla właściciela nieruchomości. Jeśli na przykład mieszkanie stanowiące zabezpieczenie spłaty pożyczki hipotecznej, spłonęłoby w pożarze, odszkodowanie zostałoby wypłacone z polisy mieszkaniowej na rzecz banku, który jest wierzycielem pożyczkobiorcy i w takiej sytuacji traci podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu.

Nie ma znaczenia, gdzie zawarta zostanie polisa, ponieważ zawsze dokonywana jest z niej cesja praw na rzecz banku kredytującego. Bank staje się cesjonariuszem z prawem do wypłaty odszkodowania. Dlatego to bank w pierwszej kolejności z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, zaspokoi swoje wierzytelności. Może też rozpatrzyć sprawę i wyrazić zgodę na przekazanie kredytobiorcy pieniędzy na tzw. naprawę odtworzeniową

Świadczenie na rzecz właściciela nieruchomości wypłacane jest z rozszerzonej polisy ubezpieczeniowej, która nie musi być cedowana na rzecz banku. Kradzież ruchomości, zalanie mieszkania przez sąsiada czy też częściowe zniszczenie w wyniku innych sytuacji losowych spowoduje, że firma ubezpieczeniowa oszacuje stratę klienta i wypłaci mu odszkodowanie.

  Jak urządzić mieszkanie w bloku dla rodziny?

Artykuł okazał się przydatny?

Kliknij na gwiazdkę i oceń

Ocena / 5. Ilość ocen:

Brak ocen!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here